در صورت فوت سهامدار چه اتفاقی می افتد؟ – سهامداران


14 مه 2023

Myerson Solicitors LLP

برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در صورت فوت سهامدار یک شرکت، مهم است که در نظر داشته باشید که چه اتفاقی برای دارایی های متوفی از جمله سهامی که متوفی در شرکت دارد، خواهد آمد.

این چیزی است که کارشناسان حقوق شرکت ما در این مقاله بررسی خواهند کرد.

با فوت سهامدار چه اتفاقی می افتد؟

معمولاً اولین گام هنگام تعیین چگونگی واگذاری سهام سهامدار متوفی به ذینفعان، بررسی وجود وصیت نامه است.

توجه به اساسنامه شرکت نیز مهم است. به ویژه، باید اساسنامه آن شرکت و اینکه آیا توافق سهامداران وجود دارد یا خیر، در نظر گرفته شود.

به طور کلی، اگر یک سهامدار با داشتن وصیت نامه معتبر (که یک وصی یا مجری را تعیین می کند) فوت کرده باشد، سهام برای نمایندگان شخصی متوفی صادر می شود.

در صورت عدم وجود وصیت، سهام تا زم، که نامه های اداری اخذ شود به امین عمومی واگذار می شود.

پس از این، سهام به مدیر منتقل می شود.

در مواردی که سهام به صورت مش، نگهداری می شود، ،وان قانونی آن سهام به سهامدار باقیمانده منتقل می شود.

قبل از صدور گواهینامه یا نامه های اداری چه اتفاقی می افتد؟

نمايندگان شخصي حق دارند قبل از صدور وثيقه يا تصديق نامه از شركت تقاضاي ثبت رسمي آنها را به ،وان دارندگان سهام بنمايند.

با این حال، اساسنامه شرکت اغلب نمایندگان شخصی را م،م به اثبات استحقاق خود نسبت به سهام متوفی می کند.

اصول یک شرکت به طور کلی تعیین می کند که نمایندگان شخصی قبل از صدور گواهی نامه یا نامه های اداری چه دخالتی (حق رای یا حضور در جلسات) داشته باشند.

پس از صدور توقیف نامه یا نامه های اداری، لازم نیست نمایندگان شخصی قبل از انتقال سهام متوفی به ذینفع نهایی، در ثبت اعضای یک شرکت درج شوند، انتقال دهنده می تواند سهام را به شخص دیگری منتقل کند بدون اینکه عضو باشد. خود عضو ثبت نام شده (مشروط به هرگونه محدودیت در نقل و انتقال سهام در اساسنامه).

حقوق نمایندگان شخصی

نمایندگان شخصی حق دارند به ،وان دارندگان سهام متوفی (با رعایت اساسنامه) در دفاتر ثبت قانونی شرکت ثبت نام کنند.

مفاد معمول در اساسنامه/قرارداد سهامداران عبارتند از:

  • حق تقدم در انتقال؛

  • بیان قدرت مدیران برای امتناع از ثبت نمایندگان شخصی به ،وان دارندگان سهام متوفی.

نمایندگان شخصی دارای حقوق زیر هستند (با رعایت موارد مندرج در اساسنامه):

  • حق رای به شرطی که حق رای به سهام متوفی تعلق داشته باشد و نمایندگان شخصی خود را در دفاتر قانونی شرکت ثبت کنند.

  • حق سود سهام اما این امر به اساسنامه شرکت بستگی دارد. در صورت عدم وجود مطلب خلاف اساسنامه، سهامدار در صورتی که نام وی در ثبت اعضا باشد، مستحق سود خواهد بود.

ملاحظات مهم

معمولاً اساسنامه شرکت یا توافقنامه سهامداران در صورت فوت یک سهامدار و نحوه انتقال سهام آن سهامدار را پیش بینی می کند.

بنابراین، رعایت مفاد مندرج در اساسنامه و توافقنامه سهامداران (در صورت وجود آن) بسیار مهم است.

همچنین مهم است که در نظر بگیریم که آیا توافق بین گزینه ای وجود دارد یا خیر.

یک توافق بین اختیاری به سهامداران باقیمانده این حق را می دهد که سهام سهامدار متوفی را ب،ند و نمایندگان شخصی آنها این حق را می دهد که بازماندگان را م،م به ،ید آن سهام کنند.

برای مشاهده مقاله اصلی لطفا اینجا کلیک کنید.

منتشر شده در 19 آوریل 2023

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. در مورد شرایط خاص خود باید از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: قانون شرکت/تجاری از ،ستان

تکامل ساختارهای اعتماد خصوصی

اوکوریان

بوریس جانسون، نخست وزیر سابق بریت،ا با مخالفت مشهور خود مخالف بود، اما ا،ر مردم بر این ضرب المثل ایستاده اند که «نمی تو، کیک خود را بخوری و آن را هم بخوری…


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1308112