شنبه، 25 فوریه 2023 – چقدر جذاب


شنبه 25 فوریه 2023

«پادشاه، بخشش وام دانشجویی، و دادگاه عالی؛ قضات به یک پرونده تاریخی در مورد حدود قدرت ریاست جمهوری رسیدگی می کنند. این سرمقاله در نسخه امروز وال استریت ژورنال ظاهر می شود.

نوشته شده در 1:29 بعد از ظهر توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/02/25/#199522