عید پاک مبارک!!! – جاناتان تورلی


من می خواستم بهترین آرزوهای خود را برای همه ،، که امروز تعطیلات را جشن می گیرند ارسال کنم. علیرغم اینکه بچه هایم بزرگتر بودند، ،گوش هنوز به خانه تورلی آمد و سبدهایی پر از شکلات و آب نبات از جمله یک سبد سگ برای لونا گذاشت.

ما “دوپرها” هستیم که عید فصح و عید پاک را جشن می گیریم. از طرف یهودی ما، همسرم برایش سوپ توپ ماتزو و بریس درست کرد. من در یک محله یهودی نشین در شیکاگو بزرگ شدم و به این سوپ اعتیاد پیدا کردم که سیری ناپذیر است. ،لی همه چیز را از ابتدا درست می کند و بهترین سوپ توپ ماتزو را که تا به حال خورده ام درست می کند.

از طرف کاتولیک، ما گوشت بره سنتی خانواده ام، اسفناج خامه ای و غذاهای دیگر را خواهیم داشت. ما یک کیک تخم مرغ عید پاک و دسرهای دیگری داریم که با شاخک باقی مانده از ،گوش همراه است.

بهترین آرزوها برای همه امروز و عید پاک مبارک!

مثل این:

پسندیدن بارگذاری…


منبع: https://jonathanturley.org/2023/04/09/happy-easter-13/