مدل ریاضی شن کش
Janke v. ویدال (دادگاه عالی 2023)

برخی از شما ممکن است وکیل ثبت اختراع اورگان، Garth Janke را بشناسید. دادخواست جدید یانکه برای certiorari یک تحقیق فلسفی را در مورد محدوده واجد شرایط بودن پتنت ارائه می دهد. همه چیز با اختراع Janke برای چنگک برگ بهبود یافته آغاز شد که USPTO آن را قابل ثبت دانست. اما، یانکه همچنین روشی را برای ساخت اختراع کرد و در تلاش برای ثبت اختراع جنبه‌های آن فرآیند، به یک مانع واجد شرایط بودن برخورد کرد. سه ادعای زیر نماینده هستند:

  • 1. محصول سر برگ، همانطور که در بالا توضیح داده شد.
  • 21. نصب یک مدل ریاضی از همان محصول سر چنگک برگ تعریف شده در ادعای 1 بر روی رایانه.
  • 26. اعمال مدل ریاضی ادعای 21 بر روی یک چاپگر سه بعدی معمولی برای ایجاد همان محصول سر چنگک برگ تعریف شده در ادعای 1.

USPTO ادعاهای 21 و 26 را ناظر به ایده های انتزاعی یافت و این حکم در دادگاه تجدید نظر تأیید شد. اکنون، یانکه با دو سؤال زیر از دادگاه عالی ایالات متحده درخواست صدور گواهینامه کرده است:

  • آیا یک محصول قابل ثبت اختراع شناخته شده، زم، که ادعا می شود با استفاده از یک مدل ریاضی از محصول در یک 3 بعدی ساخته شده است، واجد شرایط ثبت اختراع نیست؟
    چاپگر؟
  • آیا ممکن است «انحصار» حق ثبت اختراع بیش از حد باشد که از یک مدل ریاضی یک محصول (در اثر عملی) جلوگیری شود، زیرا هیچ ، در این مورد بحث نمی کند. گوتچالک در مقابل بنسون، وقتی معلوم است که انحصار حق ثبت اختراع زیاد نیست که خود محصول واقعی را پیش دستی کنیم؟

دادخواست.

منبع: https://patentlyo.com/patent/2023/01/mathematical-model-rake.html