پنجشنبه، 13 ژوئیه 2023 – چقدر جذاب


“پروژه پیش بینی سلامت هوش مصنوعی گوگل چالش حریم خصوصی را ش،ت می دهد”: آندره آ ویتوریو از قانون بلومبرگ است این گزارش (اشتراک برای دسترسی کامل لازم است) در یک حکم که دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه هفتم روز سه شنبه صادر شد.

تصمیم گرفته شده است مقداری توجه بر توییتر زیرا مدار هفتم بر این باور است که[a]ما می خو،م توله، TransUnion، و اسپوکئو، نقض قرارداد به تنهایی – بدون هیچ ضرر واقعی – صرفاً یک آسیب قانونی است، نه یک آسیب در واقع. و بنابراین از ا،امات ماده 3 برای شکایت در دادگاه فدرال خارج است.

نوشته شده در 10:28 توسط هوارد باشمن«تفکرات در مورد خلاصه درخواست کننده در دریاچه های بزرگ“: جان اف کویل دارد این پست در «وبلاگ دعاوی فراملی».

نوشته شده در ساعت 10:20 توسط هوارد باشمن


منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/07/13/#207402