چهارشنبه، 25 ژانویه 2023 – چقدر جذاب


«بزرگ‌ترین و غیرمعمول‌ترین مراکز نژادی ۲۰۲۳ در مورد سقط جنین و دموکراسی؛ انتخابات برای کرسی نوس، در دادگاه عالی ویسکانسین، خطرات سیاسی زیادی برای ایالت میدان نبرد دارد. پول نقد سرازیر می شود و برخی از نامزدها هر گونه تظاهر به بی طرفی قضایی را کنار گذاشته اند. رید جی اپستاین از نیویورک تایمز دارد این گزارش.

نوشته شده در ساعت 9:04 توسط هوارد باشمن
منبع: https://،wappealing.abovethelaw.com/2023/01/25/#197626