چه نوع وکیلی باید باشم؟


بنابراین، شما تصمیم گرفته اید که می خواهید وکیل شوید، و از خود می پرسید که “چه نوع وکیلی باید باشید؟” شاید شما تازه شروع کرده اید یا شاید به دنبال تغییر شغل هستید. در هر صورت، زمینه حقوقی پر از مسیرهای شغلی مختلف است.

ما جمع کرده ایم یک مسابقه برای کمک به شما در کشف آن. این یک ارزیابی رسمی شخصیت نیست، اما شما را در جهتی بر اساس انواع مشکلاتی که می خواهید حل کنید، فعالیت های روزمره که بیشتر شما را هیجان زده می کند، میزان تحمل ریسک و موارد دیگر راهنمایی می کند.

ما این پست وبلاگ را در جولای 2023 منتشر کردیم. ا،ین به روز رس،: .

دسته بندی شده در: دسته بندی نشده


منبع: https://www.clio.com/blog/what-type-of-lawyer-s،uld-i-be/