کرامت: سنگ بنای حقوق بشر- رویکردی مردمی- حقوق بشر



برای چاپ این مقاله کافی است در سایت Mondaq.com ثبت نام کنید یا وارد شوید.

در دنیایی که نابرابری به رشد خود ادامه می‌دهد و کرامت انس، اغلب نادیده گرفته می‌شود، اهمیت پرورش فرهنگی که برای هر فردی ارزش و احترام قائل است را نمی‌توان نادیده گرفت. همزمان با گرامیداشت ماه حقوق بشر، اجازه دهید مسئولیت مش، خود را برای ایجاد جه، که در آن کرامت، تساهل، و به رسمیت شناختن ارتباط متقابل ما پایه و اساس یک جامعه عادلانه و برابر باشد، یادآوری کنیم.

کرامت به طور گسترده به ،وان حقی برای همه انسان ها برای ارزش گذاری، احترام و رفتار اخلاقی تعریف می شود. این به ،وان یک سنگ بنای تثبیت شده دموکراسی، و همچنین یک جزء اساسی از هر فرهنگ یا جامعه ای که بر پایه حقوق بشر است، ظاهر می شود. سوالی که در جه، که به طور فزاینده ای با نابرابری مشخص می شود با آن دست و پنجه نرم می کنیم این است: چگونه کرامت به یک واقعیت زیسته برای همه تبدیل می شود؟

یک پاسخ به این سوال دشوار در مورد هم سطح ، زمین های بازی از طریق کاهش نابرابری، یک رویکرد مردمی است که به موجب آن مشارکت های بلندمدت با سازمان ها و افراد محلی در جوامع شکل می گیرد. امید این است که یک رویکرد مردمی به منزلت برای همه به شیوه ای پایدار کمک کند. به اشتراک گذاری منابع، و همچنین اختصاص زمان، مهارت ها و دانش برای پرورش شبکه ها و مداخلات پایدار ضروری است. پذیرش یک چشم انداز مش،، که با مشارکت همه ذینفعان توسعه یافته است، در ایجاد کشوری که در آن کرامت توسط همه تجربه می شود، ضروری است.

هم نهادهای خصوصی و هم ،تی در تمام بخش‌های اقتصاد و در همه سطوح جامعه نقش مهمی در دفاع از کرامت برای همه و همچنین تضمین اینکه ابزارهای مورد نیاز از جمله منابع مالی و فکری در دسترس هستند، ایفا می‌کنند. آنچه مهم است این است که همه مداخلات و ابتکارات باید مداخلاتی باشند که توسط جامعه مورد نظر ایجاد شده باشد تا از ارتباط و اثربخشی اطمینان حاصل شود. هیچ جامعه ای ی،ان نیست، تفاوت های ظریف محلی وجود دارد و ابتکارات باید این موارد را در نظر بگیرند. جایی برای یک رویکرد ی،ان وجود ندارد.

برای دستیابی به عزت برای همه، نیاز به تعهد و مشارکت بلندمدت توسط ذینفعان محلی، خصوصی و ،تی وجود دارد. تثبیت فرهنگ حقوق بشر با عزت به ،وان سنگ بنا، فرهنگی است که نیاز به توجه مداوم و ردپای اختصاصی مبتنی بر اعتماد دارد. منابعی مانند زمان، دانش، مهارت ها و فضای قابل دسترس برای ملاقات و به اشتراک گذاری ایده ها ضروری است. دفاتر و برنامه‌های حرفه‌ای مانند برنامه‌های ENSafrica Pro bono-CSI نمونه‌های ملموسی هستند که راهی را برای همه ما فراهم می‌کنند تا به اشتراک بگذاریم و در مبارزه برای کرامت برای همه نقش ایفا کنیم.

ماه حقوق بشر به ما یادآوری می کند که حفظ حیثیت و کرامت همگان امری نیست. ما باید دائماً تلاش کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که در راستای فرهنگی مبتنی بر کرامت، مدارا و مفهوم کار می کنیم. اوبونتو. اجازه دهید این ماه همچنان جرقه ای را در وجود همه ما روشن کند تا زمان، مهارت ها، دانش و منابع خود را برای ایجاد جه، که در آن نابرابری متوقف شده و عزت واقعاً واقعیت زندگی شده باشد، شخم بزنیم. همه.

محتوای این مقاله به منظور ارائه راهنمای کلی در مورد موضوع است. باید در مورد شرایط خاص خود از یک متخصص مشاوره بگیرید.

مقالات پرطرفدار در مورد: ،ت، بخش عمومی از آفریقای ج،ی

چرا باید در غنا تجارت کنید؟

Acheampong & Associates

غنا یکی از باثبات ترین دموکراسی ها در آفریقا است و از سال 1992 تاکنون هیچ گونه وقفه ای در حکومت دموکراتیک به ثبت نرسانده است. غنا به دلیل صلح آمیز و باثبات بودن، نقطه ورود کلیدی به غرب آفریقا است.

اجرای قرارداد عدم شکایت

فاسکن

Pactum de non petendo (“pactum”) توافقی است بین طرفین که به موجب آن یکی از طرفین توافق می کند که علیه طرف دیگر، چه به طور موقت یا دائم، اقدام قانونی نکند.


منبع: http://www.mondaq.com/Article/1300732