In re Charger Ventures: مدار فدرال انکار ثبت علامت تجاری TTAB را تأیید می کند


نوشته دنیس کراچ

در دوباره Charger Ventures، – F.4th. —، 22-1094 (Fed. Cir. 2023)

در این پرونده علامت تجاری، مرکز فدرال تصمیم هیئت محاکمه و استیناف علائم تجاری (TTAB) را تأیید کرد که ثبت علامت SPARK LIVING را برای املاک مس،، بر اساس ثبت قبلی SPARK برای املاک تجاری، رد کرد. ثبت نام قبلی مرتبط است فضاهای کاری مش، اسپارک که از بالتیمور شروع شد و اکنون به چندین شهر دیگر گسترش یافته است.

Charger استدلال های متعددی را با محوریت عوامل du Point ارائه کرد که برای تعیین اینکه آیا یک علامت پیشنهادی به علامت ثبت شده شباهت دارد یا خیر که احتمال دارد، هنگام استفاده بر روی کالاها یا خدمات متقاضی یا در ارتباط با آن، باعث سردرگمی، اشتباه یا اشتباه شود. فریب دادن.” بخش 2 (د).

یک بحث جالب در این مورد بر ضعف علامت قبلی متمرکز است. اگرچه دادگاه ها موافقت ،د که این علامت به طور بالقوه ضعیف است، اما همچنان یک علامت ثبت شده است و بنابراین تحت حمایت است. علاوه بر این، روند درخواست علامت تجاری Charger عرصه من،ی برای به چالش کشیدن اعتبار علامت تجاری که توسط شخص دیگری نگهداری می شود نیست. این به ویژه در اینجا صادق است زیرا مالک علامت قبلی اعتراضی را ارائه نکرده است.

جنبه دوم و جالب تصمیم بر روی بخش “LIVING” علامت پیشنهادی متمرکز است. این کلمه در مورد مسکن مس، عمومی است و علاوه بر این، متقاضی این کلمه را رد کرده است. با این حال، سؤال احتمال سردرگمی باید بر مقایسه کل علامت پیشنهادی متمرکز شود. متقاضی استدلال کرد که TTAB به طور نامن،ی به بخش LIVING اهمیتی نداده است. اما، دادگاه استیناف تأیید کرد، و معتقد بود که این دفتر به درستی توجه را بر بخش غالب علامت متمرکز کرده است. در اینجا، TTAB به سرعت تأثیر زندگی را در نظر گرفت، اما به این نتیجه رسید که هیچ تمایز م،ی‌داری ارائه نمی‌دهد.

در نهایت، دادگاه استیناف موافقت کرد که هیچ دلیلی برای تمایز بین املاک تجاری و مس، وجود ندارد.

در طول کل بررسی خود، به نظر می رسید که دادگاه با نتایج TTAB موافق است، اما خاطرنشان کرد که تا زم، که توسط شواهد قابل توجه پشتیب، شود، به نتایج واقعی TTAB احترام می گذارد.

دادگاه یک اشتباه را توسط TTAB پیدا کرد، اما به این نتیجه رسید که این اشتباه بی ضرر است. به‌ویژه، دادگاه پایین‌تر به صراحت نشان نداد که چه وزنی برای هر یک از عوامل دو پوینت قائل است. اگرچه تصمیم TTAB در این مورد فاقد وضوح بود، هیئت استیناف به این نتیجه رسید که می تواند به اندازه کافی مسیر استدلال آژانس را تشخیص دهد.

امتناع تایید شد.


منبع: https://patentlyo.com/patent/2023/04/ventures-trademark-registration.html